top of page
Momentum_09.jpg

Vacatures nieuw team

We beginnen een nieuw hoofdstuk in The Hang-Out 070 en zijn op zoek naar nieuwe
kern teamleden/aspirant bestuursleden vanaf januari 2024 die daaraan willen bouwen.

Sinds juli 2023 werken we aan een transitie van een organisatie met 1 coördinator naar een team met 7 coördinatoren. Een van de dingen waar het transitieteam van 2023 zich mee bezig heeft gehouden is de nieuwe structuur voor de toekomst van The Hang-Out 070. We hebben de eerste basiselementen gecreëerd, maar de taak voor 2024 is om een onafhankelijke organisatievorm te creëren met een bestuur. Dit betekent dat er in 2024 zal worden gebouwd door het nieuwe team naar die vorm.  

Dit zijn een aantal belangrijke vragen van het huidige transitie team, welke ook belangrijk blijven voor het volgende team: 
 

 1. hoe kunnen we blijven organiseren met verschillende queer initiatieven in onze gedeelde community space? 

 2. hoe kunnen we groeien in het verschaffen van een safer intentionele space? 

 3. wat betekent het om queer BIPOC centraal te stellen?

 4. hoe kunnen we meer investeren in de empowerment van onze gemeenschappen?

 5. hoe kunnen we meer groeien in ons gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap?

 6. hoe kunnen we meer omarmen dat we een intergenerationele space zijn?

Wat bieden we aan? 

 

 1. een space om samen te leren en groeien

 2. professionalisering traject met training over leiderschap, publiek spreken, media training, organisatie opbouw, conflict resolutie, fondsenwerving, visie opbouw en meer

 3. inspirende omgeving programma ontwikkeling te faciliteren voor empowerment, queer culture, en connectivity

 4. financiële vergoeding

 

Waar zijn we naar op zoek? 

 

 1. toewijding voor twee jaar 

 2. teamplayer

 3. actieve investering in het maken van verbinding tussen Queer BIPOC communities 

 4. actief stimuleren van nieuwe initiatieven en events die georganiseerd worden door Queer BIPOC 

 5. mensen die ijverig zijn om samen te leren en groeien

 6. ambitieus en gemotiveerd om te bouwen aan een duurzame toekomst voor THO-070 en queer BIPOC communities in Den Haag in het algemeen 

 7. comfortabel om te communiceren in Engels en Nederlands

 

We zijn met name op zoek naar Queer BIPOC van elke leeftijd vanaf 18 jaar.

 

We zijn op zoek naar mensen om de volgende posities te vervullen: 

 1. Event management 

 2. Trainings & Workshops management 

 3. Community care 

 4. Financial management

 5. Communications internal

 6. Communications external

 7. Facility management 

 

Elke positie is 10 uur per maand, inclusief minimaal 1 meeting per maand met het team, en elk kwartaal een meeting met alle queer initiatieven die functioneren in de space. 

 

Als je geïnteresseerd ben om te solliciteren stuur ons dan een sollicitatiebrief en/of een video + CV naar welkom@thehang-out070.nl

We vragen je om in je sollicitatie te vermelden in welke positie(s) je geïnteresseerd bent en waarom. Vertel ook ook meer over de manier waarop je momenteel verhoud tot Queer BIPOC communities. 

 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in december met een sollicitatiecommissie.

Laatste datum om te solliciteren: 1  januari 2024


Hieronder kan je iets meer gedetailleerde beschrijving vinden per functie

Event management

 

 1. Faciliteren van communities/initiatieven om te organiseren in The Hang-Out 070

 2. Stimuleren van verschillende inititieven om events te organiseren (in het bijzonder voor het programma Queer Culture)

 3. Initiëren elk kwartaal één groot event waarin alle betrokken communities/initiatieven actief bij elkaar samenkomen en organiseren (in het bijzonder voor het programma Connectivity) 

 4. Beheren verslaglegging van de evenementen

 5. Stroomlijnen van algemene agenda (TimeTree) bij

 

Training and workshops management
 

 1. In kaart brengen van  de behoeftes bij de verschillende communities

 2. Uitnodigen van facilitators die trainingen en workshops geven die toegankelijk zijn voor alle verbonden communities/initiatieven (in het bijzonder voor het programma Empowerment)

 3. Uitnodigen van facilitators die trainingen die team members trainen tot bestuursleden (in het bijzonder voor het programma Professionalization)

Community care
 

 1. Verantwoordelijk voor de zorg van verschillende communities in de space

 2. Werving en begeleiding van vrijwilligers om het het kernteam te ondersteunen

 3. Nemen van een actieve rol in geval van mediation of conflict resolution wanneer nodig

 4. Verdiepen van professionele steun voor mentale gezondheid van community members

Financial management
 

 1. Nemen van verantwoordelijkheid voor gezonde financiële mix voor THO 070, waaronder fondsenwerving en subsidieaanvragen

 2. Delen van kennis over fondsenwerving met andere betrokken groepen en organisaties (bijv. In de vorm van workshops als onderdeel van programma Professionalization)

 3. Opstellen van financieel jaarplan, tussentijdse rapportage(s), en de begroting

 4. Zorg dragen over alle geldstromen, zowel inkomsten als uitgaven

 

Communications internal 

 

 1. Zorg dragen over alle social media (Instagram, Facebook, TikTok) en de website

 2. Maken en verspreiden van maandelijkse nieuwsbrieven

 3. Zorg dragen over alle  geschreven teksten door algehele organisatie

 4. Zorg dragen over de vertalingen

 5. Stroomlijnen van promotie, marketing en communicatie voor alle betrokken queer initiatieven/communities (interne samenwerkingspartners) die functioneren binnen THO 07

 6. Stroomlijnen van communicatie tussen de verschillende communities/initiatieven en treed op als bemiddelaar indien nodig
   

Communications external
 

 1. Contactpersoon voor externe partijen zoals fondsenverstrekkers (waaronder Gemeente Den Haag)

 2. Contactpersoon voor andere Queer communities/initiatieven die alleen buiten THO 070 functioneren

 3. Deelnemen aan netwerkmeetings met andere partijen

 4. In kaart brengen van potentiële samenwerkingen voor de toekomst met andere organisaties


Facility management
 

 1. Coördineren van de gedeelde verantwoordelijkheid in het onderhoud en schoonmaak van de ruimte

 2. Contact persoon voor alles wat te maken heeft met de fysieke ruimte, zoals water/gas/elektriciteit

 3. Contactpersoon voor Broedplaatsenbeleid (belangrijk tussenpersoon in de Gemeente Den Haag om onze positie als social-culturele community space te behouden)

bottom of page