top of page

Safe(r) Space richtlijnen

Hoewel een safe space (ofwel 'veilige plek') nooit gegarandeerd veilig is, doen wij ons best om een veilige omgeving te creëren en te onderhouden voor onze gemeenschap. Hieronder vind je de richtlijnen die wij volgen, en wij vragen ook van onze gemeenschap om deze te erkennen en te volgen. Dit zijn de richtlijnen voor de ruimte die wij 'het huis' noemen, we delen de ruimte met  Beuys Bois.

Ssst, wij zijn een safe space en houden onze locatie geheim!

 

 • Als je deelneemt aan onze evenementen, wees ervan op de hoogte dat onze locatie niet wordt gedeeld. Houd alsjeblieft ons adres privé en geef het nergens uit (online, op posters, enz.)

 • Als je berichten of foto’s van evenementen deelt, houd er rekening dat er geen elementen op kunnen staan waardoor de locatie te herleiden is.

 • Als je gebruik maakt van onze ruimte, is het belangrijk dat je bereidt bent om je eigen anonimiteit op te geven. Het is voor ons belangrijk dat iedereen zich in deze ruimte veilig voelt, en die veiligheid kunnen we alleen bieden als iedereen zichzelf eerlijk en authentiek presenteert. 

 

 Samen zijn is een dialoog.

 • Respecteer ieders lichamelijke en emotionele grenzen. Vraag bijvoorbeeld om toestemming voor je iemand aanraakt, al is het voor een handdruk of een omhelzing. Luister naar de ander en verander je gedrag als iemand je vertelt dat het hen ongemakkelijk maakt. 

 • Als je grenzen van anderen blijft schenden, zul je gevraagd worden om de ruimte te verlaten en ben je in de toekomst niet meer welkom.

 • Respecteer de privacy richtlijnen van de ruimte/het evenement. Als je wilt filmen of audio op wilt nemen, mag dit alleen met specifieke toestemming van de event coördinatoren en de andere deelnemers.

We centreren de ervaring van queer BPOC mensen hier. Durf queerlijk mindful te zijn.

 • Ons huis is tot stand gekomen omdat we een gemeenschappelijke ruimte voor queer mensen met een niet-westerse achtergrond wilden creëren.

 • Respecteer alsjeblieft ons huis, en behandel het als een thuis.

 • Iedereen is anders: respecteer de diversiteit van indentiteiten en achtergronden die je tegen kunt komen in het huis.

 • Probeer de namen en voornaamwoorden (pronouns) van anderen te onthouden, maar als je het vergeet, vraag het dan gewoon nogmaals!

 • Jezelf uitspreken is een vorm van ruimte opeisen - wees je er daarom bewust van wie die ruimte nodig heeft om zich uit te kunnen drukken. Geef de voorkeur aan luisteren naar anderen, en probeer te herkennen wanneer anderen onze service, gastoptredens of evenementen harder nodig hebben dan jij.

​We hebben lief, breng geen haat binnen.

 • We doen ons best om onze eigen privilege voor ogen te houden, en een ruimte te creëren waar onze gemeenschap vrij is van discriminatie.

 • Wij beseffen dat racisme, queerfobie, xenofobie, classisme, ableisme, en veel andere vormen van discriminatie bestaan. Het is ons doel om deze vormen van discriminatie samen zoveel mogelijk te ontleren. 

 • De politie is nooit toegestaan in onze ruimte. Mochten ze toch komen, laat ze niet binnen zonder bevelschrift.

 

We mogen zijn wie wij zijn en willen zijn.

 • Doe geen aannames, en oordeel niet over de genderidentiteit, seksualiteit, gezondheid, economische status, religie, achtergrond, etc. van de ander.

 • Heb altijd respect voor de privacy van anderen. Zet mensen niet onder druk om persoonlijke vragen te beantwoorden, en deel hun persoonlijke verhalen niet met anderen.

 • Besef dat jouw acties en woorden onbedoelde gevolgen kunnen hebben voor anderen, ongeacht jouw eigen bedoelingen.

 • Ga ervan uit dat mensen het goed bedoelen. Als iemand een grens van jou overschrijdt, geef dit dan aan, maar ga er niet vanuit dat zij jou wilden raken.

Een queer-gemeenschap is een gemeenschap die zorgt voor elkaar.

 • Wij werken aan het creëren van een respectvolle en liefdevolle ruimte. 

 • Als je getuige bent van ongepast of onveilig gedrag, laat dit weten aan een facilitator. Zij zullen ingrijpen in de situatie om veiligheid te creëren, en hun best doen om de persoon die door dit gedrag geraakt is tegemoet te komen. 

 • Hoewel geheimhouding en privacy een belangrijke waarde voor ons is, zijn er uitzonderingen op deze regel. Als iemand aangeeft zichzelf of anderen iets aan te willen doen, neem actie.

bottom of page