Corona protocol 

We have this protocol to ensure safety in our events, meetings and visits in line with the corona regulations. Know that in the space there are spaceholders (wearing a THO-070 tag) who will try their best to ensure safety in our spaces.

 • QR-check voor iedereen bij de deur zolang 3g van toepassing is

 • Als mogelijk doe een zelftest voor je ons bezoekt

 • We zullen zelftesten aanbieden in The House als je geen middelen hebt om je eigen zelftest te bemachtigen 

 • Was je handen of desinfecteers ze als je binnenkomt

 • We zullen The House zo goed mogelijk ventileren

 • We doen onze best om iedereen te accommoderen waar mogelijk

  • Heb je speciale behoefte zoals bijvoorbeeld toegewezen zitplaats met verzekerde afstand dan kunnen we helpen met dat

 • We nemen maatregelen om bezoekers te informeren als ze zijn blootgesteld aan Covid

  • Neem contact met ons op als je positief bent getest op covid

  • We informeren bezoekers, maar jij zal anoniem blijven, dus schaam je niet om ons te contacteren

 • QR check at the entrance for everybody as long 3G applied

 • If possible do a self test before visiting 

 • We will also provide self test at The House if you don't have the means for a self test

   

 • Wash or disinfect your hand upon entering

 • We will ventilate The House 

 • We try to accommodate special needs as best as we can

  • Do you have special needs like assigned seats with ensured distance and help the we can help with that

 •  We take measures to inform visitors if they are exposed Covid

  • Please contact us if your tested positive with Covid

  • We will inform visitors, but you will stay anonymous, so don't be ashamed to contact us!